Generácia (GENERÁCIA – zlaté roky života)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku.
Aj v tomto vydaní relácie pre skôr narodených, ich deti a vnúčatá sa stretneme s ľuďmi, ktorí svoj seniorský vek žijú naplno a svoje rokmi nadobudnuté poznatky odovzdávajú ďalej. JURAJ MARKO – takmer s detskou vášňou objavuje a mapuje dejiny rybárstva v povodí riek Morava a Dunaj na ich vyše 300 kilometrovom úseku. Za 15 rokov sa mu podarilo zdokumentovať chýbajúcu históriu rybárskych cechov i dnešných rybárskych spolkov, vlastnoručne vytvoriť mapy, ktoré priaznivci rybárstva môžu zhliadnuť na jeho autorských výstavách „Rybári v srdci Európy“. Manželia PAVLÍNA a KAROL HERÁKOVCI sa rozhodli pozdvihnúť úroveň Rómov v meste Myjava. Založili tu Osvetu myjavských Rómov, neskôr tiež Komunitné centrum, kde sú dvere otvorené pre každého kto túži po zmene, lepšom živote a udržiavaní kultúrnych tradícií Rómov. Exponáty z depozitu PAVLA HRÁDKA, ktorý ich zhromažďoval a reštauroval takmer štyri desaťročia, dali základ Múzeu plynárstva, v ktorom odborníci - seniori usilujú rôznymi formami o uchovanie a popularizovanie histórie plynárenstva na Slovensku. Stretávajú sa pravidelne v Klube plynárenských seniorov, vyvíjajú rôzne aktivity a dbajú tak o upevnenie ich stavovskej hrdosti.