Športová televízia
Športová televízia

Generácia (GENERÁCIA – zlaté roky života)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku.
Aj v tomto vydaní magazínu pre skôr narodených, ich priateľov, deti a vnúčatá budeme hovoriť o zaujímavých senioroch a ich aktivitách, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ďalších vekovo príbuzných ľudí z celého Slovenska. Nechceme však vytvárať idylický obraz seniorov, ktorí v našej krajine žijú bez akýchkoľvek problémov. Chceme o nich hovoriť a chceme dať aj priestor na vyjadrenie ľuďom, ktorí sa snažia ich riešiť. 1. V rubrike Portrét predstavíme Juraja Pekaroviča z Galanty. Pán Juraj sa tam narodil, má 68 rokov a už dlhé roky je jej oficiálnym kronikárom. Svoju prácu však zasvätil najmä ochrane kultúrnych pamiatok v meste Galanta. Získal cenu primátora za celoživotnú prácu v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok v meste Galanta. Bol zakladajúcim členom a predsedom kuratória nadácie - neskôr neinvestičného fondu Pro Renovatione, ktorý systematicky pracuje na udržiavaní a záchrane kultúrnych pamiatok v našom meste. Práve jeho zásluhou a zanietenosťou sa zrekonštruovali mnohé architektonické a sakrálne pamiatky. Významná je aj jeho publikačná a prednášková činnosť. Autorsky sa spolupodieľal na vydaní knižných publikácií o Galante, pravidelne obohacoval Galantské noviny svojimi článkami v rubrike o Starých pohľadniciach mesta. Podieľal sa na zabezpečení mnohých prednášok pri príležitosti Dňa múzeí, Noci Kostolov, či vydania monografie o meste Galanta. 2. V rubrike, ktorá by mohla niesť aj názov Čo ma trápi, by sme chceli pokračovať v téme, ktorú sme otvorili na jar tohto roka, a je ňou týranie a zneužívanie seniorov. S prezidentkou Fóra pre pomoc starším Ľubicou Gálisovou budeme hovoriť o tom, čo sa udialo po zverejnení alarmujúceho prieskumu o týraní seniorov na Slovensku. Predstavíme bezplatnú linku, na ktorú môžu seniori alebo ľudia, ktorí o probléme vedia zavolať a dovolať sa tam pomoci. Povieme si, ako ľudia na linku reagujú a čo ich najviac trápi. 3. Neseďte doma - Je jeseň, čakajú nás dlhé a možno aj nudné zimné a sychravé večery. Čo tak sa vybrať do divadla? Že na to nemáte? Nie je to celkom tak – napríklad Slovenské národné divadlo pre seniorov pripravuje množstvo predstavení, a to nielen pre Bratislavčanov, ale pre ľudí z celého Slovenska. Kým však v SND dáme priestor kompetentným, aby nám povedali, ako, kedy a za akých podmienok sa môžu seniorské organizácie a kluby dostať k lacným lístkom na predstavenia, či už bežné alebo mimoriadne, pôjdeme do Lamača, kde do miestneho sociálneho zariadenia pre seniorov chodieva herec SND Ľubomír Paulovič. Nakrútime si jeho stretnutie so seniormi, ale dáme mu slovo aj osobitne, prečo má taký vrúcny vzťah k seniorom a čo si myslí o postavení seniorov na Slovensku všeobecne, ale aj o starnutí a starobe.... Potom nás on sám pozve do divadla na predstavenia, ktoré by mohli seniorov zaujímať. Z Lamača sa teda vyberieme do SND a reportáž zakončíme informáciami pre záujemcov o predstavenie za seniorské ceny. Dôležité je spomenúť, že je to šanca aj pre mimobratislavské organizácie. 4. Poslednou témou tohto vydania bude reportáž z výstavy Senior Expo 2015. Nakrútime momentky z výstavy, pozrieme sa na novinky, ktoré vystavovatelia pre seniorov pripravili, porozprávame sa s organizátormi, dáme slovo aj vystavovateľom. Túto príležitosť by sme mohli využiť aj na anketu medzi seniormi a návštevníkmi, na tému, čo seniorom na Slovensku najviac chýba. Zrejme to nebudú len pomôcky.