Generácia

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku.
Generácia – zlaté roky navštívi mesto Revúca. Prijali sme pozvánku od predsedníčky OO JDS v Revúcej, pani Homoliakovej, ktorá nás prevedie výstavou Ukáž, čo vieš a nauč nás. V Revúcej žije aj grafik, maliar a výtvarník, pôvodným povolaním učiteľ, Vincent Blanár. Nazrieme do revúckej kuchyne a navštívime stálu expozíciu Múzea I. slovenského gymnázia.