Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Aréna hudby a slova

Vhodné pre všetkých
Záznam koncertu šansoniérky Jany Hubinskej v jej programe nazvanom "Moja cesta do neba", v ktorom predstavuje slovenský a svetový šansón.