Džezové stretnutie

Hudobno-slovné pásmo o modernom džeze s Petrom Lipom a jeho hosťami.