Džezové stretnutie

Vhodné pre všetkých
Hudobno-slovné pásmo o modernom džeze s Petrom Lipom a jeho hosťami.