Obrazáreň

Vhodné pre všetkých
Pásmo piesní na ľúbostnú poéziu Miroslava Válka, ktorá inšpirovala k jej zhudobneniu Ladislava Gerhardta a Pavla Hammela.