Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Televízny posol

Vhodné pre všetkých HD
Náboženský magazín.
Náboženský magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Konferencia vo Wittenbergu venovaná Augsburskému vyznaniu a jeho dôrazom.