Boris a Brambor
Boris a Brambor

Televízny posol

Vhodné pre všetkých HD
Náboženský magazín.
Magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Nový začiatok alebo ako prežiť rok 2020. Aliančný modlitebný týždeň alebo modlitba ako nástroj komunikácie s Bohom. Zbierka pre obyvateľov zničenej prešovskej bytovky alebo euro k euru a jednotlivec k jednotlivcovi dokážu veľké veci. Národný týždeň manželstva alebo ako sa starať o svoj partnerský vzťah.