Televízny posol

Vhodné pre všetkých HD
Náboženský magazín.
Magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Na úvod relácie sa nám prihovorí generálny biskup Ivan Eľko. Pozrieme sa do histórie a priblížime si obdobia z minulosti, kedy sa veriaci, rovnako ako dnes, nemohli stretávať v kostoloch. Následne prejdeme do súčasnosti a navštívime viacero zborov, kde nám miestni farári povedia, ako oni zareagovali na súčasnú situáciu. Zastavíme sa aj v Hybe, kde nám členovia zboru predstavia ich mediálny program a platformy, akými sa oni rozhodli šíriť zvesť v modernej dobe. A na záver si priblížime viaceré zaujímavé ponuky z prostredia cirkvi, ktoré by sme nemali premeškať.