EURO 2020
EURO 2020

Televízny posol

Vhodné pre všetkých HD
Náboženský magazín.
Magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. V Košiciach sa dozvieme o práci na mládeži počas komunizmu a cene slobody pre Jána Vecana. Pripomenieme si strastiplný život a rozsiahle didaktické a filozofické dielo Učiteľa národov Jána Ámosa Komenského a navštívime tiež srbský Kulpín, kde bol do funkcie biskupa Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v Srbsku inštalovaný nový biskup Ján Javorník. Na záver nám tlačová tajomníčka generálneho biskupského úradu povie o novinkách z prostredia evanjelickej cirkvi.