Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Reláciu najbližšie vysielame

Televízny posol

Vhodné pre všetkých HD
Náboženský magazín.
Magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Na úvod nás pozdraví vikár zboru Cirkvi Bratskej Za kostolom José Calvo Aguilar. Kaplán Ivan Lukáč nám priblíži svoju prácu v nemocnici na COVIDovom oddelení a tiež sa porozprávame o živote a službe s manželmi Kissovcami. Na záver si priblížime viaceré zaujímavé ponuky z prostredia cirkvi, ktoré by sme nemali premeškať.