Športová televízia
Športová televízia

Televízny posol

Vhodné pre všetkých HD
Náboženský magazín.
Škola. Každý z nás ju navštevoval. Formovala nás a po jej ukončení sme odchádzali nielen plní vedomostí, ale tiež zážitkov a kamarátstiev, častokrát na celý život. Témou Televízneho posla bude cirkevné školstvo. Ako horieť a nevyhorieť bola len jednou z tém 7. školskej konferencie ECAV. My sme sa na ňu boli pozrieť do Popradu. Navštívili sme evanjelickú materskú školu v Žiline a tiež evanjelickú základnú školu v Bratislave, v ktorej len teraz otvorili novú knižnicu pre žiakov. Študentka bohosloveckej fakulty nám porozprávali o svojom štúdiu a na záver si už klasicky priblížime podnety a pozvánky z prostredia cirkvi.