Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Inštalácia biskupa Východného dištriktu ECAV

Priamy prenos.