Inštalácia biskupa Východného dištriktu ECAV

Priamy prenos.