Piesne domova

Vhodné pre všetkých
Medailón Štefana Záhorca, jedného z nositeľov oravskej hudobnej tradície.