Silná zostava

Nevhodné do 12 rokov HD
Slabé miesta v našej spoločnosti pohľadom žien.

Páry rovnakého pohlavia – prečo sú na Slovensku neviditeľné? A chceme ich vidieť? Je pár rovnakého pohlavia vychovávajúci dieťa rodina alebo nie je? Kam sa naša spoločnosť dostala v nazeraní na LGBTI ľudí a kam sa vieme ešte posunúť? Na Slovensku po 10-tich rokoch prebieha sčítanie obyvateľov – dozvieme sa koľko ľudí na Slovensku žije v partnerstve s osobou rovnakého pohlavia. Nedozvieme sa však koľko takýchto párov je v registrovanom partnerstve alebo manželstve, ktoré boli uzatvorené mimo SR.