Silná zostava

Nevhodné do 12 rokov HD Európska tvorba
Slabé miesta v našej spoločnosti pohľadom žien.
Slováci a Česi – kam sa naše kultúry posunuli od rozpadu Československa? Ako sa navzájom vidíme? A ktoré stereotypy medzi Slovákmi a Čechmi prežívajú dodnes a prečo? Radi by sme sa vážne aj odľahčene pozreli na to, v čom spočívajú naše vzťahy dnes a kam sa naše spoločnosti a kultúry za roky samostatnosti posunuli, v čom sme si podobní a v čom nie. O svojom vzťahu k Česku a Čechom príde rozprávať herec Roman Pomajbo a našich vzájomných hodnotových podobnostiach a rozdieloch sociologička Zuzana Kusá.