Silná zostava

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD Európska tvorba
Silné ženy diskutujú o slabých miestach v našej spoločnosti. Vítaní a pri niektorých témach vyslovene žiadaní sú v debate aj muži.
Kde končí galantnosť a začína obťažovanie? Nikto si neželá, aby vzťahy medzi mužmi a ženami ochladli na formálne pozdravy. Na druhej strane sa denne stretávame s nevyžiadanými pochvalami, narážkami, slovným či fyzickým obťažovaním - na pracovisku, doma, na ulici, v obchode, na pohovoroch. Ako nastaviť hranice medzi galantnosťou a obťažovaním tak, aby ich akceptovali všetci? Vieme vôbec rozoznávať nevhodné správanie sa dostatočne citlivo a dokážeme sa efektívne brániť? A prečo aj zdanlivo jasná téma s dobrým zámerom - nastoliť slušné medziľudské vzťahy - naráža na odpor v táboroch žien aj mužov? Naše chovanie ovplyvňuje aj kultúrno-historický aspekt, čo možno pozorovať pri porovnaní medzi krajinami západu a našim stredoeurópskym regiónom. Je vôbec možné odstrániť stereotypy a zakorenené zmýšľanie ešte za našej generácie?