Silná zostava

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Silné ženy diskutujú o slabých miestach v našej spoločnosti. Vítaní a pri niektorých témach vyslovene žiadaní sú v debate aj muži.
Srdiečkové deti – predvianočný špeciál o diagnostike a liečbe detí s vývojovou chorobou srdca, Venovaný týmto postihnutým deťom - konkrétne projektu Ako zvon, ktorého cieľom je zvýšiť percento úspešnej prenatálnej diagnostiky srdcových chorôb a zvýšiť informovanosť mamičiek o potrebe tohto vyšetrenia.