Silná zostava

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Silné ženy búrajú predsudky, vyvracajú mýty a v diskusii vítajú aj mužov.
Slovensko rieši usmernenie o zmene pohlavia, na základe ktorého by na úradnú zmenu pohlavia už nebol nevyhnutný chirurgický zákrok odstránenia pohlavných orgánov, ale transrodovým ľuďom by na zmenu v dokladoch stačil rok hormonálnej terapie a rovnako dlhý čas žiť v role opačného pohlavia. Sú telá transrodových ľudí vecou verejnou? Môže štát určovať, aby niekto podstúpil kastráciu? Životy transrodových ľudí sú dodnes na Slovensku skôr neznámou témou. Verejná debata je nedostatočná, prípadne skĺzne do roviny útokov a vulgarizmov. Diskusia o transrodovosti je často väčšou rozbuškou ako napríklad postavenie gejov a lesieb. Hoci rodový nesúlad nie je novou témou v slovenskej spoločnosti a správy o “zmene pohlavia” sa objavovali v menšej miere už v komunistickej tlači, dnes táto otázka mnohých dráždi o čosi viac.