Športová televízia
Športová televízia

Televízny klub nepočujúcich

Vhodné pre všetkých HD
Magazín presluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.