Televízny klub nepočujúcich

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Magazín presluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.
V magazíne prinášame obsiahlu reportáž z Medzinárodného dňa nepočujúcich, ktorý sa konal tento rok v Poprade. Každý rok sa koná v inom meste a vždy tento najväčší sviatok nepočujúcich z celého Slovenska organizuje iný klub. Cieľom tohto dňa je nielen pestovať, udržiavať, podporovať a prehlbovať kultúru nepočujúcich, ale aj zlepšovať vzťahy a samotnú spoluprácu medzi jednotlivými klubmi, či združeniami, ktorých máme na Slovensku vyše šesťdesiat. Ďalším faktorom organizovania MDN je prehlbovanie spolupráce a integrácia SP a nepočujúcich s počujúcimi. MDN sprevádza bohatý program, športové podujatia, ale aj zábava.