Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Televízny klub nepočujúcich

Vhodné pre všetkých HD
Magazín presluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.
V magazíne sa vrátime k umiestneniu našich handicapovaných športovcov na 25. Letnej deaflympiáde v Turecku a v tejto súvislosti oslovíme Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu aby sa nám zástupcovia ministerstva vyjadrili k financovaniu podobných akcií, ale aj k odmenám za výsledky paraolympionikov. Aby sa vyjadrili k návrhu, ktorý predložili Slovenský olympijský výbor a Slovenský paraolympijský výbor ministerstvu. V ďalšej časti poinformujeme o webovej stránke RTVS, na ktorej si nepočujúci môžu pozerať z archívu programy s titulkami. Nepočujúci si však na to musia vypýtať prístupový kód a až potom sa môžu prihlásiť na stránku. Je to urobené preto, lebo RTVS nemôže dať k dispozícii na pozretie všetky programy, lebo na to nemá autorské práva. V prípade zdravotné=ho postihnutia je tu však výnimka. Preto ten prístupový kód. Na záver si povieme niečo o nastávajúcich "župných voľbách", prečo by sa ich mali zúčastniť aj nepočujúci.