Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Televízny klub nepočujúcich

Vhodné pre všetkých HD
Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.
V dnešnom magazíne si pripomenieme Medzinárodný deň detí a tiež poukážeme na problémy nepočujúcich detí, ktoré na Slovensku nemajú dosť rozprávok v slovenskom posunkovom jazyku. A tak spolu s tvorcami odposunkujeme dve rozprávky - Mimi a Líza. Zároveň deťom ukážeme, ako sa robí posunkovanie rozprávky. Navštívime teda pracoviská RTVS, kde sa takáto úprava robí. V druhej časti relácie sa vyberiem do galérie na Zámockej ulici.