50. výročie Rádia Devín (Kerekeš)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Televízny klub nepočujúcich

Vhodné pre všetkých HD
Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.