Televízny klub nepočujúcich

Vhodné pre všetkých HD
Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.