Televízny klub nepočujúcich

Vhodné pre všetkých HD

Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.