Športová televízia
Športová televízia

Televízny klub nepočujúcich (Televízny klub nepočujúcich ŠPECIÁL)

Vhodné pre všetkých HD
Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov, ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.