MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Televízny klub nepočujúcich

Vhodné pre všetkých HD
Magazín pre nepočujúcich spoluobčanov, ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.
V magazíne sa vyberieme do Apponyiho paláca, kde majú už aj sprievodcu v posunkovom jazyku. Pozrieme sa, ako to vyzerá v praxi a aká je to pomoc pre nepočujúcich. Tento projekt vznikol s organizáciou SNEPEDA, v ktorej pracujú nepočujúci pedagógovia a odborníci, ktorí chcú nepočujúcim osobám zvyšovať ich vedomostnú úroveň. Potom si vypočujeme mnohé názory nepočujúcich na pripravovanú novelu tzv. mediálneho zákona, na základe ktorého nebudú musieť niektoré televízie tlmočiť do posunkovej reči mnohé športové a kultúrne programy. Nepočujúci sa takémuto zákonu bránia. Na záver si vypočujeme legendu o kňazovi de ľ Epée, ktorý sa rozhodol pomáhať nepočujúcim.