Test magazín

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Spotrebiteľský magazín. To, o čom reklamy mlčia.
Hovoríme im margaríny, v skutočnosti však na naozajstný margarín, taký, ako si ho predstavujú zákonodarcovia, narazíte zriedkakedy. V aktuálnom teste sa objavil iba jeden. Rastlinné roztierateľné tuky výrobcovia stále vylepšujú, pridávajú do nich vitamíny, maslo alebo maslovú príchuť. Do laboratória tentokrát smerovalo 14 téglikov a kociek.