Elixír

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Magazín pre seniorov i neseniorov a ich rodiny.
Na doskách, o ktorých sa hovorí, že znamenajú svet,  pracovala dlhé roky aj divadelná režisérka Marta Gogálová. Jej najväčším osobným snom však bolo pomáhať ľuďom. Tento sen začala plným priehrštím napĺňať až vo svojom seniorskom veku. Založila Domov sociálnych služieb na pomoc hendikepovaným a sociálne slabším občanom. Aká bola jej motivácia, čo ju k tomu viedlo, že sa orientuje na túto charitatívnu oblasť, čo všetko je potrebné k tomu, aby sa takýto projekt rozbehol a uplatnil v každodennej tvrdej realite - na tieto,  ale aj ďalšie vypovedané ale aj nevypovedané otázky sa nám pokúsi dať odpoveď  Marta Gogálová v rubrike Pozvali ste nás... V ďalšej rubrike Domáca klinika poradí MUDr. Darina Štúrová nielen seniorom, ale všetkým, ktorí sa väčšinu času zdržujú najmä vo svojich domácností, ako predchádzať úrazom a aké zásady treba dodržiavať, aby sme sa úrazom v domácnostiach vyhli. Samote dáme po nose tancom a to s dámskou country skupinou Arizona zo Šároviec a nakoniec v rubrike Čo dnes robí... vyspovedáme stále šarmantnú, usmievavú, pozitívne naladenú pani Danu Herrmannovú, bývalú moderátorku Československej televízie.