Herec
Herec

Labužnícka komédia

Príhoda chlapca, ktorému kamaráti pomôžu vyriešiť ošemetnú situáciu.