Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Labužnícka komédia

Príhoda chlapca, ktorému kamaráti pomôžu vyriešiť ošemetnú situáciu.