Rusínsky magazín

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Publicistická relácia zo života rusínskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.