Rusínsky magazín

Vhodné pre všetkých HD
Publicistická relácia zo života rusínskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.