Chameleón

Prenikavá satira A. P. Čechova na farizejstvo a kariérizmus byrokratov v cárskom Rusku.