Do kríža

Nevhodné do 12 rokov HD Európska tvorba
Diskusná relácia.
1. Cirkvi a epidémia 2. Kde je hranica medzi 5. prikázaním Nezabiješ a 3. prikázaním o svätení sviatočných dní, resp. 1. prikázaním? Ako vzniklo rozhodnutie zatvoriť kostoly, čo hovorilo za, čo proti. Potraviny môžu byť otvorené, kostoly nie. Prečo? Ako reagujú cirkvi na epidémiu, ako na rozhodnutia štátu? Bolo zrušenie verejných bohoslužieb adekvátnou reakciou? Nebola možnosť nájsť iné riešenie? Porovnanie s Talianskom, Poľskom, Maďarskom. 3. Čo robia zavreté chrámy s vierou a veriacimi? Aké boli reakcie vnútri cirkví? Aké sú reakcie veriacich? Čo nám reakcie cirkví na epidémiu odhalili o stave kresťanstva v Západnom svete i na Slovensku? Je epidémia Božím trestom alebo čisto prírodnou reakciou, prípadne vzburou prírody voči človeku? Môžeme dnes uvažovať o Bohu, ktorý sa môže na ľudí aj nahnevať? Nakoľko je kresťanstvo prítomné v kultúre a nakoľko ovplyvňuje naše reakcie a premýšľanie na krízu? Kríza kresťanstvo v Európe posilní alebo skôr oslabí? Čo môžu/majú ponúknuť dnešnej kultúre a dnešnému človeku, tí ktorí nasledujú Krista? Je čas epidémie výzvou na pokánie? 4. Nebezpečný precedens Historický precedens: ani počas moru, ani počas vojny neboli chrámy zavreté. Čo robíme preto, aby sa tento precedens nikdy nemohol zneužiť? Charakter skúšky: ako podľa vás zmení pandémia klérus, ako veriacich, ako vzťah a miesto cirkví v sekulárnom svete? Hostia: arcibiskup Stanislav Zvolenský, arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy a predseda Konferencie biskupov Slovenska. Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku