Do kríža

Nevhodné do 12 rokov HD
diskusná relácia
Do kríža: Hviezdoslav po 100 rokoch Hostia: Prof. Ján Zambor, John Minahane, Štefan Bučko 1., Základný portrét umelca Hviezdoslav ako autor politický a kresťanský. Politický: Krvavé sonety a vojna. Jeho pomer k Maďarom a Čechom. Vzťah k čs. republike. Kresťanstvo: Je Hviezdoslav básnik kresťanský? Venoval sa mnohým kresťanským témam, možno ho preto tak nazvať? Prečo áno/nie? Ukážky, recituje Štefan Bučko 2., Hviezdoslav ako národný umelec. Jeho miesto v slovenskej kultúre Medzi Sládkovičom, Vajanským - a Kraskom, Kukučínom. Básnik, ktorý spája 19. storočie so storočím dvadsiatym. Jeho miesto medzi Hollým a básnikmi 20. storočia. Aký mal Hviezdoslav vplyv na slovenský jazyk a myslenie (od štúrovcov k hlasistom)? Je to náš národný básnik číslo jedna? Prečo áno/nie? Jeho miesto v našej kultúre po jeho smrti (od sôch po učebnice, Hviezdoslavov Kubín atď.) Charakter jeho lyriky. Témy utrpenia a podobne. Ukážky, recituje Štefan Bučko 3., Hviezdoslav a svet. Konfrontácia, porovnanie S kým ho možno porovnať? Ako on sám rozumel Rusku (Tolstoj, Lermontov, Puškin), Nemecku a čím je Hviezdoslav pre svet? Čo znamená prekladať Hviezdoslava do angličtiny. Váš osobný vzťah k básnikovi. Ukážky, recituje Štefan Bučko