Do kríža

Nevhodné do 12 rokov HD
Diskusná relácia o možnom zvrátení rozsudku rozhodnutia amerického najvyššieho súdu v prípade Roe vs. Wade.