50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Do kríža

Nevhodné do 12 rokov HD
Diskusná relácia o možnom zvrátení rozsudku rozhodnutia amerického najvyššieho súdu v prípade Roe vs. Wade.