Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Halali

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
HALALI – magazín pre priateľov prírody.
HALALI – magazín pre priateľov prírody. Ocenená biodiverzita. V Poloninách sme zisťovali aká je finančná hodnota podhorskej lúky i to, či ju treba ju kosiť, alebo nechať na samovývoj. Srnčia ruja. V júli bude v prírode srnčia ruja. Pozrite si nezvyčajné hry lásky i nenávisti. Petrovická dolina. Petrovická dolina v Javorníkoch je o niečo zelenšia. Dobrovoľníci tam vysádzali stromy. Pomoc v pravý čas. Lesníci a včelári začali spolupracovať. Ich snahou je vrátiť včely späť do lesa a zlepšiť im potravné možnosti.