Našich deväť 1975

Vhodné pre všetkých
Pesničková súťaž.