Pomôž si sám

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov
Poskytovanie prvej pomoci.