Pomôž si sám

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov
Poskytovanie I. pomoci.