Dovolíte, prosím?

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov
Relácia pre deti o slušnom správaní sa v knižnici.