Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Dovolíte, prosím?

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov
Relácia o slušnom správaní sa.