50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Moja diagnóza

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Príbeh jednej diagnózy a cesty k jej uzdraveniu.
Diabetes mellitus predstavuje jednu z najčastejších, najzávažnejších a ekonomicky najnáročnejších nevyliečiteľných chronických metabolických chorôb. Napriek pokroku vedy a techniky znamená náročný život plný nových skutočností, nutností, obmedzení, príkazov a zákazov. Objav inzulínu, ako najväčší pokrok v histórii diabetes mellitus, umožnil diabetikom žiť, ale neodstránil riziko vzniku akútnych a chronických komplikácií. Preto je dôležitá prevencia nielen vo forme cielených skríningových programov, ale aj dôsledného vzdelávania diabetikov a spoločnosti. Na pomoc prichádza aj nová generácia špecializovaných profesionálnych edukátoron, s ktorými sa zoznámime v dnešnej relácii.