EURO 2020
EURO 2020

Moja diagnóza

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Príbeh jednej diagnózy a cesty k jej uzdraveniu.
Môže to postretnúť každého z nás. Jedného dňa si vaše zdravie napriek všetkému vyberie dovolenku a dozviete sa svoju diagnózu. Všetko ostatné sa stane vedľajším. Chcete vedieť iba, aké máte možnosti, no najmä, ako to zvládli iní... Anémiu má v súčasnosti 2 miliardy ľudí – teda štvrtina svetovej populácie. Je to zákerné, nenápadné a podceňované ochorenie, ktoré výrazne ovplyvňujúcej každodenné bytie a žitie. Naša popredná hematologička pani docentka Viera Fábryová nás zoznámila s tromi jej pacientmi - netypickými predstaviteľmi troch typických skupín anémie. Všetci traja sú mimoriadne osobnosti so zaujímavými a neraz aj pohnutými osudmi, poznačenými nedostatkom červených krviniek a krvného farbiva, pri ktorom organizmus trpí deficitom kyslíka. O príčinách svojich zdravotných problémov vôbec nevedeli...