Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Moja diagnóza

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Príbeh jednej diagnózy a cesty k jej uzdraveniu.
Zažijeme budúcnosť bez rakoviny krčka maternice? Čo je nové vo výskume, v gynekológii, v molekuárnej diagnostike a v prevencii? Až 194 štátov sveta prijalo spoločný plán, ako toto ochorenie zastaviť. Medzi nimi je aj Slovensko. Pomôžme našou osvetou, aby ženy využívali jednoduché gynekologické vyšetrenia na záchranu svojich životov a ochranu zdravia. Na Slovensku každoročne ochorie na rakovinu krčka maternice 600 žien a 230 žien na toto ochorenie umiera. Nemuselo by to tak byť, karcinóm krčka maternice je totiž rakovinové ochorenie, ktoré je dokázateľne spôsobené vírusovou infekciou HPV. Aj preto sa Slovensko pripojilo k iniciatíve Svetovej zdravotníckej organizácie na úplné odstránenie tohto ochorenia. Európska komisia prijala na podnet WHO 4. februára 2021 Európsky plán boja proti rakovine. V rámci neho podporí úsilie členských štátov o očkovanie dievčat a chlapcov proti vírusom HPV s cieľom odstrániť rakovinu krčka maternice a iné druhy rakoviny spôsobené HPV infekciou. Cieľom je zaočkovať najmenej 90% cieľovej populácie dievčat v EÚ a do roku 2030 výrazne zvýšiť očkovanie chlapcov.