Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Moja diagnóza

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Príbeh jednej diagnózy a cesty k jej uzdraveniu.
Inžinierka ekonómie, pani Anna Antalová je aktívna šarmantná dáma so zriedkavým ochorením. Na prvý pohľad si nič nevšimnete, avšak ju trápia každodenné veľké bolesti. Jej diagnózou je vzácne genetické dosiaľ neliečiteľné ochorenie - alkaptonúria. Málokto vie, že ochorenie spôsobuje nielen čierny pigment v moči, na pokožke, ušiach a v očiach. Napáda mäkké tkanivá, ničí pohybový aparát a vie udrieť aj na aortu. Avšak svitá na lepšie časy. Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch spolupracoval na klinickom testovaní lieku redukujúceho kyselinu homogentisovú v organizme s poprednými pracoviskami v Bratislave, Liverpoole a Paríži. Mobilizovať pacientov zase pomáha Klub čiernych kostí, ktorého je pani Anna predsedníčkou.