Repete z repete

Vhodné pre všetkých

Strihový hudobno-zábavný cyklus divácky populárnych pesničiek z REPETE.